Tijdens het heerlijk avondje was het druk op de daken, de vraag is of Sint en Piet overal veilig kunnen geraken. En wat doet het weer als Sint weer is vertrokken? Blijft het weer voor warme sokken?