Click on thumbnail to start slide show.
Delay: s. Use fullscreen

Aalscholver

Amerikaanse goudplevier

Amerikaanse oeverloper

Azuurmees

Baardman vrouw

Baardman

Baardman1

Baardman2

Baardman3

Beflijster

Bergeend

Bijeneter

Bladkoning

Blauwborst

Blauwborst

Blauwborts1

Boerenzwaluw

Bonte kraai

Bonte kraai

Bonte tapuit

Bonte vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper

Boompieper

Boomvalk jong

Boomvalk

Bosrietzanger

Bosuil

Bosuil1

Bosuil2

Braamsluiper

Brilduiker

Bruine kiekendief

Buidelmees

Buidelmees1

Buidelmees2

Buizerd

Buizerd juveniel

Buizerd

Casarca

Casarca

Cettis Zanger

Cettis Zanger

Dodaars

Draaihals

Draaihals1

Drieteen strandloper

Dwergaalscholver

Dwergaalscholver

Engelse kwikstaart

Europese kanarie

Flamingo

Flamingo

Flamingo1

Flamingo2

Fluiter

Geelpootmeeuw

Gekraagde roodstaart jong

Gekraagde roodstaart

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart3

Geoorde fuut

Gestreepte strandloper

Gewone Dwergvleermuis

Gierzwaluw

Glanskop

Goudvink

Grasmus

Graspieper

Grauwe gors

Grauwe vliegenvanger

Grauwevliegenvanger1

Grauwevliegenvanger2

Groene specht

Groenpootruiter

Grote barmsijs

Grote bonte specht

Grote bontespecht juveniel

Grote burgemeester

Grote gele kwikstaart

Grote karrekiet

Grote karrekiet1

Grote kruisbek

Grote Lijster

Grote Lijster

Grote mantelmeeuw

Grote pieper

Grote zaagbek man

Grote zaagbek vrouw

Grutto1

Grutto2

Grutto3

Havik jong

Havik

Hermelijn

Hermelijn

Holenduif

Hop1

Hop2

Hop3

Houtsnip

Huiszwaluw

Iberische tjiftjaf

IJsduiker

IJsduiker

IJseend

IJsgors

IJsvogel

IJsvogel kreeft

IJsvogel

IJSvogel_kop

Kanoet

Keep

Kemphaan

Klapekster

Kleine barmsijs

Kleine bonte specht

Kleine burgemeester

Kleine burgemeester1

Kleine burgemeester3

Kleine burgemeester4

Kleine plevier

Kleine trap

Kleine zilverreiger

Kleine zilverreiger1

Kleine zilverreiger2

Kleine zilverreiger3

Kleine zwaan

Kluut

Kluut op nest

Kneu

Knobbelzwaan

Koekoek female

Koekoek jong

Koekoek

Koekoek1

Koereiger

Koereiger

Kolgans

Koperwiek

Koperwiek1

Koperwiek2

Kraanvogel

Kramsvogel

Kuifaalscholver

Kuifduiker winter

Kuifduiker zomer

Kuifleeuwerik

Kwak

Kwak 1e jaar

Kwak

Kwar kop

Matkop

Meenatortel

Middelste bontespecht

Middelste zaagbek female

Middelste zaagbek

Mol

Morinel plevier 1

Morinel plevier 2

Morinel plevier 3

Morinel plevier 4

Nachtegaal

Nonetje

Nonetjes

Nonnetje

Noordse kwikstaart

Notekraker

Notekraker1

Oehoe

Oeverloper

Oeverloper

Oeverpieper

Oeverzwaluw

Oeverzwaluw4

Ooievaar

Paapje

Paarsestrandloper

Patrijs

Pestvogel

Pijlstaart

Pontische meeuw

Pontische meeuw

Porseleinhoen

Purperreiger

Putter

Ralreiger

Ransuil jong 3

Ransuil jong

Ransuil

Ransuil1

Ransuil2

Rietgors

Rietgors_vrouw

Rietzanger1

Ringmus

Ringslang

Ringslang

Ringsnaveleend

Ringsnaveleend

Rode eekhoorn

Roek

Roek

Roerdomp

Roerdomp1

Roerdomp2

Roodborsttapuit

Roodhalsfuut

Roodkeelnachtegaal

Roodkopklauwier

Roodkopklauwier

Roodmus

Roodsterblauwborst

Rosse franjepoot

Rosse Stekelstaart

Rotgans

Rouwkwikstaart

Roze pelikaan

Ruigpootbuizerd

Ruigpootbuizerd

Scholekster

SiberischeTjiftjaf

Sijs

Slangenarend

Slechtvalk

Slechtvalk1

Slechtvalk2

Sneeuwgors

Sneeuwgors

Sneeuwgors1

Sneeuwuil

Sneeuwuil

Snor

Sperwer kop

Sperwer

Sperwer1

Sperwer2

Sperweruil

Sperweruil

Spotvogel1

Spotvogel2

Spreeuw

Sprinkhaanzanger

Sprinkhaanzanger

Staartmees

Steenloper

Steenuil

Steenuil

Stektkluut jong

Steltkluut 2019

Steltkluut

Steltkluut2

Steppenvorkstaartplevier

Tafeleend

Tapuit

Tapuit

Tjiftjaf

Toendrarietgans

Topper

Torenvalk

Torenvalk

Tuin fluiter

Tureluur

Vale Braamsluiper

Vale Braamsluiper

Vale gier

Vale gier

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Velduil

Velduil

Visarend1

Visarend2

Visarend3

Visdief1

Visdief2

Visdief3

Vos

Vuurgoudhaan

Vuurgoudhaan

Waterhoen

Waterral

Waterral

Watersnip

Watersnip

Wilde zwaan

Wildezwaan

Winterkoning

Wintertaling

Witgat

Witkop staartmees

Witkruintapuit

Witoogeend

Woestijngrasmus

Woestijntapuit

Woudaap

Woudaap

Wulp

Zeearend

Zeearend

Zeekoet

Zomertaling

Zomertaling

Zomertortel

Zwartbuikwaterspreeuw

Zwartbuikwaterspreeuw

Zwarte ibis 1

Zwarte ibis 2

Zwarte ibis 3

Zwarte mees

Zwarte mees

Zwarte ooievaar

Zwarte roodstaart

Zwarte ruiter

Zwarte Stern

Zwarte zeekoet

Zwarte zeekoet